13/12/17  Tin của trường  130
phong chong bao con so 12
 25/04/16  Tin của trường  320
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Hoài Trung.